Hồ Tuấn Anh

Họ và tên
HỒ TUẤN ANH
Số năm kinh nghiệm
5
Kinh nghiệm (quá trình công tác, dự án cloud)
o Solution Architect & DevOps Engineer OSAM.IO
o DevOps Engineer SAMSUNG
Skills
AWS, DevOps, Google cloud platform, Linux

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top