Nội dung mới nhất bởi Hồ Tuấn Anh

  1. Hồ Tuấn Anh

    Tối ưu chi phí trên AWS

    Cloud computing là gì? Điện toán đám mây (cloud computing) là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Ở mô hình điện toán này, việc cung cấp các dịch vụ điện toán (computing) bao gồm tính toán(Compute), lưu trữ(Storage) và...
Top