devfest gdg cloud

  1. Đào Đức Quân

    Sự kiện DevFest GDG Cloud Hanoi 2019

    DevFest là sự kiện thường niên hàng năm được tổ chức bởi Google Developer Group ở hơn 600 chapters trên toàn cầu. Về các sản phẩm Android, Firebase, Google Cloud Platform, Google Assistant, Flutter, machine learning với TensorFlow, and mobile web tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây...
Top