google

 1. cloudFun

  Quản lý Kubernetes CustomResourceDefinitions với Google Deployment Manager

  Xác định và sử dụng CustomResourceDefinitions (CRD) trong Kubernetes rất phổ biến. Nhưng cho đến nay, việc tạo và sử dụng toàn bộ CRD trong Google Cloud Deployment Manager (DM) chưa thể thực hiện. Lý do là vì các API endpoint mới mà CRD có thể xác định không hoàn toàn “hiện hữu” đối với DM...
 2. cloudFun

  Thử nghiệm so sánh tính an toàn của AWS, Google Cloud và Microsoft Azure

  Việc cô lập mạng là một phần quan trọng trong mọi phương thức an ninh nhiều lớp. Mọi người, từ những doanh nghiệp nhỏ tới những tổ chức lớn, đều sử dụng nó ở các mức độ khác nhau. Các mạng mang tính đòi hỏi khắt khe hơn thường cần đến một mức độ lọc bên ngoài cao nhằm ngăn chặn hành động ăn cắp...
 3. cloudFun

  So sánh công nghệ điện toán đám mây giữa AWS và AZURE và GOOGLE (bản cập nhật 2019)

  Ba nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu là AWS, Microsoft Azure và Google Cloud, mỗi nhà cung cấp có những điểm mạnh và điểm yếu riêng khiến chúng trở nên lý tưởng cho mỗi mục đích sử dụng. Cuộc cạnh tranh cho vị trí thủ lĩnh trong điện toán đám mây công cộng là cuộc đua 3 chiều khốc liệt...
Top