06 Tips để cần biết nắm gọn những Kubernetes practice tốt nhất

cloudFun

Capture.PNG


Kubernetes đã gây chú ý khi cho ra mắt quản lý ứng dụng container vài năm trước. Hiện nay, nhiều người đang sử dụng nó trong production để triển khai (deploy) và quản lý các ứng dụng theo quy mô. Bài viết này tổng hợp các tip và practice tốt nhất khi sử dụng Kubernetes và Google Kubernetes Engine (GKE) để tạo lợi thế tốt nhất cho người dùng. Dưới đây là một số bài viết về việc triển khai và sử dụng Kubernetes.

Quản lý nguồn dễ dàng hơn với Kubernetes Namespaces.
Các tác vụ đơn giản sẽ trở nên phức tạp hơn nếu build các service trên Kubernetes. Việc sử dụng Namespace, một dạng virtual cluster (cụm ảo), đem lại một số lợi ích cho organization (tổ chức), security (bảo mật) và performance (hiệu xuất). Bài viết này chia sẻ các tip về Namespace nào nên được sử dụng (hoặc không nên sử dụng, cách thiếp lập, theo dõi và tạo tài nguyên trong một Namesapce cũng như cách quản lý và cho chúng trao đổi (communicate) với nhau.

Sử dụng các đầu dò readiness probe và liveness probe cho health check.
Việc quản lý các hệ thống phân tán lớn có thể rất phức tạp, đặc biệt là khi gặp sự cố. Kubernetes Health checks là một cách dễ dàng để đảm bảo các phiên bản ứng dụng đang hoạt động. Tạo health checks tùy chỉnh (custom health checks) cho phép điều chỉnh chúng phù hợp với môi trường. Bài đăng trên blog này hướng dẫn cách thức và thời điểm sử dụng các đầu dò readiness probe và liveness probe.

Giữ quyền kiểm soát việc deployment với các request (yêu cầu) và limits (giới hạn).
Có thể kể đến nhiều điểm tiện ích khi nói về về khả năng mở rộng của Kubernetes. Tuy nhiên, vẫn phải để mắt đến các tài nguyên để đảm bảo các container có đủ để run. Có một thực tế là các team thường spin up nhiều replica (bản sao) hơn mức cần thiết hoặc thực hiện thay đổi cấu hình ảnh hưởng đến CPU và bộ nhớ. Tìm hiểu bài đăng này để sử dụng các request và limits để kiểm soát hiệu quả tài nguyên Kubernete.

Theo dõi các external service cluster.
Có thể tồn tại các external service (service chạy bên ngoài cluster Kubernetes) mà người dùng có thể sẽ muốn truy cập thường xuyên. Đồng thời có một vài cách khác nhau để kết nối với các service này, ví dụ: external service endpoint (các điểm cuối dịch vụ bên ngoài) hoặc ConfigMaps. Tuy nhiên, những cách đó tồn tại một số nhược điểm, vì vậy trong bài đăng trên blog này cung cấp cách sử dụng tốt nhất các cơ chế theo dõi built-in service cho các external service, giống như cách sử dụng các local service.

Quyết định việc chạy database trên Kubernetes.
Khi nói về các external service, có nhiều điểm cần cân nhắc trong việc chạy database trên Kubernetes. Có thể triển khai dễ dàng hơn khi sử dụng cùng các công cụ cho database và ứng dụng, trong khi vẫn nhận được cùng lợi ích của repeatability (tính lặp lại) và rapid spin-up (tính năng quay vòng nhanh). Bài viết này phân tích database nào chạy tốt nhất trên Kubernetes và cách bắt đầu khi quyết định triển khai.

Tìm hiểu termination pratice của Kubernetes.
Các ứng dụng dù tốt đến đâu cùng không thể sử dụng mãi mãi và việc loại bỏ (termination) là cần thiết, ngay cả với các container Kubernetes. Tuy nhiên, chìa khóa để chấm dứt Kubernetes là ứng dụng đang dùng có thể xử lý chúng một cách khéo léo. Bài đăng này hướng dẫn các bước Kubernetes termination và những lưu ý cần biết để tránh downtime quá mức.

Nguồn: https://cloud.google.com/
 
Top