Bảo mật cho Cloud - trách nhiệm các bên

ThomasDao

Cloud và bảo mật,
Khách hàng sử dụng Cloud sẽ không giống với các cách họ sử dụng trước đây, trong rất nhiều trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng là nơi đặt dữ liệu nhưng không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trên.
Ví dụ về mô hình chịu trách nhiệm trong việc sử dụng cloud như sau:

1586149860153.png

Chi tiết về trách nhiệm các bên tùy thuộc vào mô hình cụ thể mà Khách hàng lựa chọn.
 
Sửa lần cuối:

ThomasDao

Tùy thuộc vào từng Quốc gia mà luật về dữ liệu, ANTT ... và từng lĩnh vực cụ thể như Ngân hàng, tài chính, chứng khoán hay các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an ninh, an toàn Quốc gia mà có thể lựa chọn mô hình Cloud tương ứng. Như tại Việt Nam, luật về ANM hay quy định về dữ liệu người dùng tại các tổ chức tài chính phải được quản lý và đặt tại tổ chức nên mô hình lựa chọn có thể là: Private Cloud... Đó chính là bài toán Risk and Compliance.
 
Top