Cách các doanh nghiệp hiện đại hóa ứng dụng trong thời kỳ đại dịch

cloudFun

canstockphoto12954690.jpg
Một cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 5.000 business, IT decision-makers và apps developer được công bố cho thấy các doanh nghiệp đang tận dụng phương pháp DevOps nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ứng dụng trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Vanson Bourne, cuộc khảo sát cho thấy 80% số người được hỏi cho biết các doanh nghiệp phải hiện đại hóa công nghệ mà họ sử dụng để phát triển và triển khai phần mềm. Gần như nhiều người (79%) cho biết doanh nghiệp của họ sẽ không thể mang lại trải nghiệm người dùng cuối tốt nhất trong phân khúc nếu không hiện đại hóa thành công các quy trình phát triển phần mềm.

Ngoài ra, 80% người được hỏi cho biết việc nắm bắt các quy trình của dev như kiểm tra và học hỏi sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và dễ dàng hơn.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy một số doanh nghiệp đang tận dụng cuộc khủng hoảng này như một cơ hội thực sự. Tổng cộng 70% cho biết họ có sự liên kết tuyệt vời giữa đội ngũ phát triển ứng dụng và CNTT, tăng từ 64% trước đại dịch. Theo kết quả khảo sát, sự gắn kết giữa các nhóm kinh doanh và phát triển ứng dụng (67%) và nhóm CNTT (67%) tăng 10% và 12% kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Sumit Dhawan, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc trải nghiệm khách hàng của VMware cho biết, nhu cầu làm cho các ứng dụng dễ tiếp cận và đáng tin cậy hơn đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang cloud. Cuộc khảo sát cho thấy lợi ích chính của việc hiện đại hóa ứng dụng là cho phép làm việc từ xa (54%); cập nhật nhanh chóng để đáp ứng với sự thay đổi cảnh quan (42%); và duy trì thời gian hoạt động đáng tin cậy (41%).

Phạm vi của các sáng kiến hiện đại hóa ứng dụng rất khác nhau. Một số doanh nghiệp chỉ đơn giản là nâng và chuyển khối lượng công việc ứng dụng hiện có cùng với các máy ảo mà họ chạy vào cloud. Một số khác thì sẽ tái cấu trúc các ứng dụng để có thể tự hoạt động trên một nền tảng máy ảo được cung cấp bởi các cloud provider. Có doanh nghiệp lại chọn giải pháp đóng gói các ứng dụng hiện có trong container để chúng không phải cấu trúc lại khi triển khai trên một máy ảo khác. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại một số doanh nghiệp đang sử dụng các container và Kubernetes để phát triển ứng dụng dựa trên microservices hoàn toàn mới có xu hướng linh hoạt và đáng tin cậy hơn các ứng dụng nguyên khối hiện có.

Bất kể con đường phía trước là gì, việc không có khả năng truy cập vật lý vào các trung tâm dữ liệu địa phương trong thời kỳ đại dịch đã thúc đẩy sự chuyển dịch sang cloud xảy ra ngay cả trước khi đại dịch xảy ra. Sẽ vẫn còn nhiều ứng dụng vì lý do hiệu suất, bảo mật và tuân thủ có thể cần được duy trì trong môi trường CNTT tại chỗ. Tuy nhiên, có thể không lâu nữa các doanh nghiệp CNTT cũng hiện đại hóa các ứng dụng đó để làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận hơn, linh hoạt và linh hoạt hơn.

Hầu hết các nhóm CNTT sẽ tự quản lý các ứng dụng dựa trên microservices cùng với các ứng dụng nguyên khối được hiện đại hóa trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều ứng dụng nguyên khối đó sẽ được giải cấu trúc thành một bộ microservices cốt lõi.

Cốt lõi của tất cả các sáng kiến đó sẽ là một tập hợp các quy trình DevOps tốt nhất mà mỗi nhóm CNTT tự xác định dựa trên bản chất của danh mục ứng dụng cần được phát triển, triển khai, bảo mật và duy trì. Thách thức hiện nay là xác định ứng dụng nào nên được hiện đại hóa thay vì chỉ được thay thế bằng ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) hoặc ứng dụng gốc cloud tùy chỉnh phù hợp hơn với mục đích này.

Nguồn:
 
Top