Chạy workload trên dedicated hardware một cách dễ dàng hơn.

cloudFun

Với Google Cloud, tính linh hoạt, tính mở, sự hiện đại hóa luôn được đề cao trong quá trình migrate sang hạ tầng đám mây. Đối với khách hàng doanh nghiệp có yêu cầu phần cứng chuyên biệt để đáp ứng các nhu cầu như: performance isolation (cho lĩnh vực game), tách biệt về mặt vật lý (cho lĩnh vực tài chính hoặc chăm sóc sức khỏe) hoặc tuân thủ về mặt license (Windows workload), Google đã cải thiện tính linh hoạt của các sole-tenant node để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về sự độc lập, sự tuân thủ và tính bảo mật.

Các sole-tenant node cho phép mix, match và định dạng VM khác nhau có kích thước phù hợp trên mỗi node, tận dụng migrate trực tiếp để bảo trì, cũng như tự động lên lịch kernel vào một node, node group hoặc node group sử dụng node label giống nhau. Google vừa thông báo về ba tính năng mới trên các sole-tenant node:
• Migrate trực tiếp trong node group cố định mang theo license của chính khách hàng(BYOL) (beta)
• Autoscaler cho node group (beta).
• Migrate giữa sole-tenant node và multi-tenant nodes (GA)
Các tính năng mới này giúp việc deploy, quản lý và chạy workload trên Google Cloud hardware dễ dàng và hiệu quả hơn về mặt chi phí.

Tính năng kiểm soát bảo trì được cải tiến cho Windows BYOL
Có một số cách để cấp phép cho Windows workloads chạy trên Google Cloud: mua license on demand, sử dụng license linh hoạt cho các ứng dụng Microsoft hoặc đưa server-bound licenses đủ điều kiện lên các sole-tenant node. Các sole-tenant node cho phép khởi chạy kernel lên Compute Engine server vật lý, tuân thủ các yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Đồng thời, các sole-tenant node cũng cung cấp khả năng hiển thị vào host hardware nền tảng và hỗ trợ license báo cáo thông qua tích hợp với BigQuery.

Hiện giờ, các sole-tenant node đã cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát rộng đối với các dedicated machine (máy chuyên dụng) theo chính sách bảo trì node group mới. Cài đặt này cho phép người dùng chỉ rõ hành vi của các kernel trong sole-tenant node group trong quá trình bảo trì server. Để tránh chi phí license bổ sung và cung cấp cho người dùng bản cập nhật bảo mật và kernel mới nhất trong khi hỗ trợ license per-core hoặc per-processor, chính sách bảo trì 'Migrate Within Node Group' (Migrate bên trong các node group) mới cho phép cài đặt các bản cập nhật kernel mà không tạo ra VM downtime và duy trì mức sử dụng core vật lý ở mức tối thiểu.

Trong quá trình bảo trì server, các node group được cấu hình và cài đặt, migrate trực tiếp trong một group cố định của các sole-tenant node (server chuyên dụng). Bằng cách hạn chế việc migrate chỉ diễn ra tại nhóm server cố định đó, người dùng có thể tự động migrate các máy ảo giữa các server đã được cấp phép, hạn chế số lượng license. Nó giúp đảm bảo người dùng sử dụng các bản cập nhật kernel mới nhất để có hiệu suất và bảo mật tốt hơn, cho phép thời gian hoạt động liên tục thông qua việc migrate tự động. Giờ đây, BYOL server-bound workload đạt đến sự cân bằng tốt hơn giữa chi phí license, workload uptime và bảo mật platform.
autoscale.max-900x900.png


Ngoài cài đặt 'Migrate Within Node Group', người dùng cũng có thể chọn cài đặt cấu hình node group của mình thành “Default” có tác dụng di chuyển kernel sang server mới trong các sự kiện bảo trì (được khuyến nghị cho workload không có yêu cầu về mối quan hệ tương thích với server) hoặc cài đặt 'Restart In Place’ chấm dứt kernel và khởi động lại chúng trên cùng một server vật lý sau các sự kiện bảo trì server.
Để biết thêm thông tin về các chính sách bảo trì node group, hãy truy cập tài liệu BYOL tại đây.

Trình tự cân bằng node group
Nếu có yêu cầu về năng lực động, trình tự động cân bằng cho các sole-tenant group nodes trình tự động cân bằng cho các sole-tenant groupnode sẽ tự động quản lý node group đối với sole-tenant nodes, cho phép chia tỷ lệ workload mà không phải lo lắng về việc mở rộng node group độc lập. Autoscaler cho các sole-tenant group node sẽ tăng kích thước node group khi thiếu dung lượng cho một phiên bản mới và tự động giảm kích thước của một node group khi phát hiện sự hiện diện của một node trống. Điều này làm giảm thiểu việc lập kế hoạch dư thừa, tận dụng tài nguyên và giảm chi phí cơ sở hạ tầng.
node_group_autoscaler.max-2000x2000.png

Mã:
//CREATE NODE GROUP WITH AUTOSCALING ENABLED
$  gcloud compute sole-tenancy node-groups create my-node-group \
    --autoscaler-mode ON --min-nodes 2 --max-nodes 15
Autoscaler cho phép đặt các ranh giới tối thiểu và tối đa cho kích thước node group và chia tỷ lệ để phù hợp với workload biến đổi. Để linh hoạt hơn, autoscaling cũng hỗ trợ chế độ mở rộng (chỉ tăng) để hỗ trợ việc tăng workload thông thường hoặc workload có giấy phép được gắn với lõi hoặc bộ xử lý.

Migrate sang sole tenancy
Cuối cùng, nếu cần đến sự linh hoạt bổ sung cho workload, có thể di chuyển các instance vào trong, ở giữa hoặc ra ngoài các sole-tenant node. Điều này giúp đạt được cách ly phần cứng cho kernel VM hiện có dựa trên nhu cầu cách ly bảo mật, tuân thủ hoặc cô lập hiệu suất. Có thể di chuyển một phiên bản sole-tenant node trong các sự kiện đặc biệt như một ngày mua sắm trực tuyến lớn, ra mắt trò chơi hoặc bất kỳ thời điểm nào đòi hỏi hiệu suất cao và mức độ kiểm soát cao nhất. Ví dụ dưới đây minh họa các bước để di chuyển một phiên bản vào một sole-tenant node:
Mã:
// 1. STOP INSTANCE
gcloud compute instance stop my-vm

// 2. UPDATE INSTANCE NODE AFFINITY
gcloud compute instance set-scheduling my-vm \
    --node-group=my-node-group

// 3. RESTART INSTANCE WITH NEW NODE AFFINITY
gcloud compute instance start my-vm
Để biết chi tiết về việc sắp xếp lại kernel lên phần cứng chuyên dụng, xem tài liệu tại đây

Giá cả và tính khả dụng
Cách tính giá cho các sole-tenant node khá đơn giản: chỉ trả tiền cho các node sử dụng cơ sở mỗi giây, với phương thức tính cước là block tối thiểu 60s. Giảm giá sau khi đạt đến ngưỡng sử dụng nhất định (Sustained use discounts) được tự động áp dụng khi đăng ký mới hoặc sử dụng các gói cước có cam kết mức sử dụng (committed use discounts) bất kỳ. Truy cập pricing để tìm hiểu thêm về giá sole-tenant node, tìm hiểu vị trí của chúng tại các trang regional availability.

Nguồn https://cloud.google.com/
 
Top