Chuyển từ on-prem sang cloud: 4 thách thức chính khi trở thành cloud-native

cloudFun

On_premise_vs_on_cloud1.jpg
Các doanh nghiệp đang cho thấy tầm quan trọng của việc triển khai công việc trên cloud và nhìn chung, xu hướng chuyển các ứng dụng từ on-prem sang cloud đang ngày càng phát triển. Bản chất linh hoạt của cloud khiến cho việc mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu  trở thành một quá trình tương đối nhẹ dàng.      Việc migrate data sẽ đi cùng với nhiều thách thức như kiểm soát chi phí, chọn kiến trúc phù hợp và mở rộng learning curve. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng mọi bước từ lập kế hoạch và đánh giá đến chuyển đổi đều được thực hiện bởi các chuyên gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ cloud có tiếng.  
Dưới đây là những thách thức chính mà các công ty phải đối mặt khi trở thành nền tảng cloud:

Thách thức 1 - thiết kế lại của Data Model Cloud
Các kiểu lưu trữ data khác nhau hỗ trợ các kiểu lược đồ khác nhau. AWS Redshift hỗ trợ PostgreSQL trong khi Big Query sử dụng các loại STRING, RECORD (đối tượng bán cấu trúc) và REPEATED (mảng). Azure cung cấp SQL, MySQL, PostgreSQL và MariaDB.           
Ngoài ra còn có một nhóm kiểu data cụ thể không được hỗ trợ (BLOB, tọa độ địa lý, v.v.). Việc tăng dung lượng lưu trữ cần thiết để giữ cho data được cập nhật không tốn kém và mang lại hiệu suất tốt hơn so với việc chạy lệnh JOINS ở các table vốn được lưu trữ trên các máy chủ phân tán. Để giải quyết những khác biệt này, việc điều chỉnh data model một lần là không đủ. Điều quan trọng là giữ cho cả hai data model được đồng bộ hóa liên tục khi chúng thay đổi theo thời gian.

Thử thách 2 - Bảo mật 
Bảo mật trở nên quan trọng khi có một lượng lớn data được migrate thành công. Ở giai đoạn này, các yêu cầu truy cập có thể trở nên nhạy cảm, nhưng đây cũng là cơ hội để chỉ định vai trò của các team trong doanh nghiệp, rằng team nào sẽ có quyền yêu cầu truy cập vào tài nguyên cloud và hoạch định các chính sách bảo mật cho phù hợp và team nào không có. Nếu được định cấu hình và kiểm tra chính xác, đây là một chiến thắng lớn nữa trên hành trình migrate chông gai, vất vả.      Azure hiểu rằng hàng triệu khách hàng tin tưởng họ về bảo mật data. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ cloud phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất trong ngành do các tổ chức y tế, tài chính và chính phủ đặt ra. Điều này làm cho các chứng chỉ như SOC2, ISO27001, HIPAA và PCI dễ dàng đạt được hơn nhiều khi chạy trên cơ sở hạ tầng CNTT đã được chứng nhận.   

Xác thực, ủy quyền, logging và kiểm tra được tích hợp trên tất cả các nền tảng cloud. Các biện pháp bảo mật như tường lửa, chống DDOS và quản lý danh tính sẽ được tiêu chuẩn hóa, thử nghiệm và có sẵn để cài đặt và cấu hình.

Thử thách 3: Kết nối ứng dụng data tùy chỉnh với kho data 
Một trở ngại khác là tinh chỉnh các giao diện được sử dụng bởi các ứng dụng data tùy chỉnh để kết nối với kho data. Nói cách khác, mặc dù các trình điều khiển ODBC / JDBC được hỗ trợ và duy trì một cách tích cực, nhưng chúng lại cư xử khó khăn với nhau.Thay đổi trình điều khiển database cho một ứng dụng có thể yêu cầu một số tham số truy vấn. Một số thay đổi sẽ rõ ràng trong lần sử dụng đầu tiên, vì các câu lệnh SQL có thể gây ra lỗi. Các thay đổi khác ít rõ ràng hơn vì các trình điều khiển ODBC khác nhau có thể thực hiện chuyển đổi data nhỏ.
Ví dụ về các chuyển đổi như vậy có thể là độ chính xác của số dấu phẩy động, định dạng múi giờ của dấu thời gian và cách xử lý giá trị NULL. Những thay đổi này sẽ chỉ xuất hiện dưới dạng khoảng trống data và sẽ phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn để phát hiện.

Thách thức 4 - Viết và Sử dụng các Stored Procedure
Một trong những thách thức bị bỏ qua nhiều nhất trong quá trình migrate cloud là khả n`ăng viết và sử dụng các thủ tục được lưu trữ. Các kho data cloud chính như Snowflake, Redshift và BigQuery hỗ trợ các hàm do user xác định (được định nghĩa bằng Python, SQL hoặc JavaScript), nhưng số lượng hàm cần thiết vẫn là chưa đủ.     Lớp thủ tục được lưu trữ trong kho data giống như một kho lưu trữ các ứng dụng data hình thu nhỏ, tiết kiệm rất nhiều công việc và bảo tồn kiến thức cụ thể của tổ chức. Giải pháp thay thế phổ biến là sử dụng một nền tảng riêng biệt để lập lịch các truy vấn được tham số hóa hoặc nhiệm vụ điều phối.Azure Cosmos DB cung cấp cho phép user viết các thủ tục được lưu trữ, trình kích hoạt và các hàm do họ xác định. Với API SQL trong Azure Cosmos DB, user có thể xác định các thủ tục, trình kích hoạt và UDF được lưu trữ bằng ngôn ngữ JavaScript và thực thi nó bên trong công cụ database.     

Mỗi doanh nghiệp phải giải quyết một số thách thức trong khi migrate ứng dụng và data của mình lên cloud. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng tránh những thách thức lớn về migrate cloud bằng cách thuê các kỹ sư cloud có tay nghề cao và sử dụng các công cụ tiên tiến. Họ thậm chí có thể xem xét việc sử dụng các dịch vụ cloud có sẵn trên thị trường để migrate các ứng dụng và data của họ lên cloud một cách hiệu quả và kịp thời.   

Nguồn:
 
Top