Cơ sở hạ tầng dưới dạng code so với Cơ sở hạ tầng dưới dạng phần mềm

cloudFun

Infrastructure-as-Code-vs.-Infrastructure-as-Software1.jpg
Cơ sở hạ tầng dưới dạng Code là xu hướng hot nhất trong phát triển ứng dụng cloud-native trong những năm gần đây. Bằng cách chuyển đổi việc quản lý cơ sở hạ tầng thành các quy trình và thời gian chạy được code hóa, Cơ sở hạ tầng dưới dạng code hoặc IaC cho phép các nhà phát triển tham gia nhiều hơn vào phần triển khai của CI / CD pipeline của họ. Ngay cả cơ sở hạ tầng cloud phức tạp nhất cũng có thể được tạo bằng một số dòng code.
IaC cũng có nghĩa là việc quản lý máy chủ, cung cấp tài nguyên và thậm chí bảo trì lâu dài các cơ sở hạ tầng cloud phức tạp hoàn toàn được đơn giản hóa. Các tool như Terraform chắc chắn làm cho việc duy trì một môi trường sản xuất có khả năng và hiệu quả trở nên dễ dàng, ngay cả khi không có nhóm cơ sở hạ tầng chuyên trách để xử lý các nhiệm vụ liên quan.  
Một xu hướng mới mà chúng ta đang thấy ngay bây giờ là đơn giản hóa hơn nữa IaC, chủ yếu được gọi là Cơ sở hạ tầng dưới dạng phần mềm hoặc IaS. Giờ đây, các dịch vụ cloud và các nhà cung cấp đứng sau chúng đcó thể dễ dàng truy cập và kiểm soát hơn bằng cách sử dụng các tool và phần mềm, việc cung cấp và quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng cloud dưới dạng thư viện phần mềm bây giờ hoàn toàn khả thi.

IaC và IaS
Hai cách tiếp cận có một số khác biệt rõ rệt, và bài viết xem xét kỹ hơn từng cách tiếp cận trước khi bắt đầu phân biệt hai cách tiếp cận. Cơ sở hạ tầng dưới dạng Code rõ ràng là cách tiếp cận cũ hơn và nó đã rất phổ biến với các dev. Sử dụng các tool được thiết kế để quản lý cơ sở hạ tầng thông qua các dòng code, doang nghiệp có thể quản lý cấu hình của cơ sở hạ tầng cloud của mình hoặc quản lý việc cung cấp tài nguyên cloud; hoặc cả hai.
Terraform, một tool phổ biến được hàng triệu nhà phát triển sử dụng, áp dụng cách tiếp cận thứ hai. Tool này không chỉ tiện dụng để quản lý nhiều cấu hình và đảm bảo rằng các biến cơ sở hạ tầng quan trọng được code hóa đúng cách; nó cũng có khả năng cung cấp tài nguyên và tự động triển khai máy chủ khi cần thiết. Terraform rất rộng rãi về mặt này.

Sau khi kiểm tra chặt chẽ, IaS thực hiện các tác vụ ⁠khác nhau bằng cách sử dụng tool tương ứng. Doang nghiệp có thể triển khai các phiên bản máy chủ mới hoặc định cấu hình toàn bộ kiến trúc bằng cách sử dụng một vài dòng code. Doang nghiệp cũng có thể tự động hóa việc cung cấp và quản lý, đồng thời doang nghiệp vẫn có thể tích hợp IaS với các CI / CD pipeline hiện có của mình.
Các dịch vụ có sẵn ngày nay hỗ trợ cả hai cách tiếp cận trong hầu hết các trường hợp. Các tool thuộc hai loại này về cơ bản sử dụng các lệnh gọi API giống nhau và các tài nguyên cloud có sẵn để thực hiện thời gian chạy của chúng, nhưng chúng có các cách tiếp cận khác nhau khi quản lý. Điều đó thực sự đưa chúng ta đến điểm tiếp theo.

IaC so với IaS
Bây giờ chúng ta đã biết hai cách tiếp cận tương đối giống nhau như thế nào, đã đến lúc chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về cách tiếp cận. Cơ sở hạ tầng dưới dạng Code và Cơ sở hạ tầng như Phần mềm có một điểm khác biệt rất lớn và sự khác biệt đó nằm ở ngôn ngữ lập trình được sử dụng bởi các tool. Cách dễ nhất để hiểu sự khác biệt này là so sánh Terraform với Pulumi , một tool IaS phổ biến. 

Terraform yêu cầu doang nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình bản địa của nó. Ngôn ngữ HCL được sử dụng để lập trình cấp thấp. Mặc dù ngôn ngữ cũng được sử dụng bởi các tool khác, nhưng cách Terraform sử dụng nó không phải lúc nào cũng đơn giản như người ta tưởng. Terraform cũng hỗ trợ cú pháp JSON nhưng việc phân tích cú pháp và tạo có thể nhanh chóng trở thành tắc nghẽn khi doang nghiệp cố gắng tổ chức các môi trường cơ sở hạ tầng cloud lớn.

Mặt khác, Pulumi sử dụng các ngôn ngữ lập trình mà doang nghiệp đã quen thuộc. Nó thực sự hỗ trợ nhiều người trong số họ, bao gồm Python, Go và JavaScript. Đừng quên rằng các vòng lặp và cấu trúc lập trình của các ngôn ngữ quen thuộc này được chuyển sang, vì vậy doang nghiệp xác định cơ sở hạ tầng cloud của mình theo cách doang nghiệp viết code các chức năng trong các ứng dụng cloud-native của mình.

Vì ngôn ngữ lập trình đang được sử dụng có các phương pháp hay nhất của riêng nó và những thứ như quản lý gói, doang nghiệp có thể triển khai cùng một tập hợp các phần tử vào quy trình IaS của mình. Không cần phải lo lắng về việc gặp khó khăn khi đẩy các mô-đun cơ sở hạ tầng hoặc thực hiện nhiều điều chỉnh để cấu hình được triển khai.
Đặc biệt, Pulumi làm cho việc quản lý trạng thái và đồng thời trở nên vô cùng dễ dàng. Mặc dù doang nghiệp bắt buộc phải làm những việc này theo cách thủ công với hầu hết các tool IaC, doang nghiệp có thể dựa vào các dịch vụ như app.pulumi.com để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu quản lý nhà nước thủ công. Điều này cho phép doang nghiệp tập trung hơn vào ứng dụng của mình hơn là cơ sở hạ tầng hỗ trợ nó.

Để làm cho nó tốt hơn nữa, các tool IaS hoạt động giống như các ứng dụng cloud-native và tích hợp liền mạch với các dịch vụ hiện có. Các lệnh phức tạp, thường khó hoặc không thể viết code bằng các tool IaC như Terraform, có thể được thực thi dễ dàng thông qua IaS. Ví dụ: doang nghiệp có thể tích hợp Prometheus và triển khai các biện pháp kiểm tra và giám sát ngay lập tức với code phù hợp.

Tìm hiểu thêm về Cơ sở hạ tầng dưới dạng phần mềm
Đây là một điều khác cần được làm rõ: thuật ngữ Cơ sở hạ tầng như phần mềm tương đối mới, vì vậy nhiều tool IaS vẫn tự quảng cáo là tool IaC. Đừng lo lắng, miễn là doang nghiệp đang sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến để quản lý cơ sở hạ tầng cloud, doang nghiệp đang sử dụng IaS như một cách tiếp cận. IaS cung cấp nhiều lợi thế hơn mà doang nghiệp không thể bỏ qua.

Đối với người mới bắt đầu, doang nghiệp có thể tích hợp bất kỳ IDE, khuôn khổ và tool nào vào quy trình làm việc. Cũng không cần phải kiểm tra tính tương thích. Miễn là doang nghiệp có thể sử dụng API và khả năng tương thích với ngôn ngữ, doang nghiệp có thể làm việc với bất kỳ tool nào phù hợp nhất với cơ sở hạ tầng của mình.
IaS cũng cho phép cơ sở hạ tầng được chia sẻ và sử dụng lại ở mức cấu hình. Các code được viết cho các tool IaS có thể được chạy lại trong các môi trường khác nhau và chỉ cần điều chỉnh nhỏ để thực hiện nhiều lần triển khai.

Tự động hóa là lợi thế lớn nhất của IaS. IaS cho phép doang nghiệp truy cập vào các tùy chọn tự động hóa thậm chí rộng hơn. Mọi thứ từ quản lý bí mật đến kiểm tra bảo mật đều có thể được tự động hóa bằng các lệnh và tool đơn giản như Pulumi. Sự phức tạp được quản lý tốt và các tác vụ thường yêu cầu cấu hình phức tạp (tức là phân phối các trang tĩnh từ nhóm S3) giờ đây chỉ có thể được thực hiện với một hoặc hai dòng code.
Cuối cùng, IaS làm cho cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận hơn. Doang nghiệp không cần phảicó quản trị viên có kinh nghiệm hoặc chuyên gia DevOps để có thể tạo cơ sở hạ tầng cloud mạnh mẽ cho các ứng dụng của mình.

Nguồn:
 
Top