Google Kubernetes Engine (GKE)

Thu HaTr

3.png
Google Kubernetes Engine (GKE) là hệ thống quản lý và điều phối cho Docker container và các container cluster chạy trong các dịch vụ public cloud của Google. Google Kubernetes Engine dựa trên Kubernetes , hệ thống quản lý container mã nguồn mở của Google.

Các tổ chức thường sử dụng Google Kubernetes Engine để:
  • Tạo hoặc thay đổi kích thước các cluster Docker container
  • Tạo container pod, mô phỏng lại các controller, job, service hay các bộ cân bằng tải
  • Thay đổi kích thước bộ điều khiển ứng dụng
  • Cập nhật và nâng cấp các container cluster
  • Debug container cluster
Người dùng có thể tương tác với Google Kubernetes Engine bằng giao diện dòng lệnh gcloud hoặc Google Cloud Platform Console.

Google Kubernetes Engine thường được các dev sử dụng để tạo và thử nghiệm các ứng dụng doanh nghiệp mới. Các container cũng được quản trị viên sử dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về khả năng mở rộng và hiệu suất của các ứng dụng doanh nghiệp, chẳng hạn như web server .

Google Kubernetes Engine bao gồm một nhóm các phiên bản Google Compute Engine chạy Kubernetes. Một node sẽ quản lý một cluster. Nó cũng chạy một máy chủ Kubernetes API để tương tác với cluster và thực hiện các tác vụ, chẳng hạn như phục vụ các yêu cầu API và lập lịch các container. Ngoài node chính, một cluster cũng có thể bao gồm một hoặc nhiều node, mỗi node có thời gian chạy Docker và tác nhân kubelet cần thiết để quản lý Docker container.

Người dùng Google Kubernetes Engine sử dụng một hoặc nhiều container thành đại diện cho các container có liên quan. Ví dụ: các nhóm này có thể bao gồm container hệ thống logfile, container hệ thống điểm kiểm tra hoặc ảnh chụp nhanh hoặc container nén dữ liệu. Tương tự, proxy mạng, cầu nối và bộ điều hợp có thể được tổ chức thành cùng một nhóm. Nói chung, các container giống hệt nhau không được tổ chức thành cùng một nhóm. Người dùng tạo và quản lý các nhóm này thông qua các job .

Nếu một nhóm các container có liên quan không khả dụng, quyền truy cập vào các container đó có thể bị gián đoạn. Hầu hết các ứng dụng trong container yêu cầu dự phòng để đảm bảo rằng các nhóm luôn có sẵn. Google Kubernetes Engine bao gồm một bộ điều khiển sao chép cho phép người dùng chạy số lượng bản sao nhóm mong muốn của họ tại bất kỳ thời điểm nào.

Các nhóm có thể được tổ chức thành các service, cho phép các ứng dụng không nhận biết container truy cập các container khác mà không cần thêm mã. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có ba nhóm được sử dụng để xử lý dữ liệu từ hệ thống khách hàng , việc thiết lập các nhóm làm dịch vụ cho phép hệ thống khách hàng sử dụng bất kỳ nhóm nào vào bất kỳ lúc nào bất kể nhóm nào đang thực sự hoạt động.

Google hiện tính phí cố định cho các dịch vụ Kubernetes Engine tùy thuộc vào số lượng node trong một cluster. Một cluster từ năm node trở xuống hiện đang miễn phí và một cluster từ sáu node trở lên hiện có giá 0,15$ mỗi giờ cho mỗi cluster. Tuy nhiên, định giá trên cloud cực kỳ cạnh tranh và thường xuyên thay đổi, vì vậy, điều quan trọng đối với người dùng tiềm năng là phải tìm kiếm các cơ hội tốt nhất về giá cả trước khi triển khai các container.

Nguồn:
 
Top