Hybrid IT và Hybrid Cloud: Sự khác biệt là gì?

cloudFun

MF_Blog_700x400px.jpg
Trong bài viết này, hãy cùng xem xét hai thuật ngữ có nhiều điểm chung nhưng không giống nhau: Hybrid IT và hybrid cloud thông qua các đầu mục sau:
 • Hybrid cloud
 • Hybrid IT
 • Ưu / nhược điểm
 • Mẹo đa cloud
Hybrid cloud
Khi cloud computing thay thế các mô hình trung tâm dữ liệu truyền thống trở thành lựa chọn ưu tiên của các công ty vừa và nhỏ (SMB), thì CNTT đã gặp thách thức trong việc chuyển khối lượng công việc lên cloud. Từ góc độ kinh doanh, cloud migration là một mệnh lệnh chiến lược và chiến thuật đối với các doanh nghiệp SMB.  
Cloud computing cho phép các doanh nghiệp tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ được cung cấp trên cơ sở chi phí hoạt động. Mô hình cho phép các doanh nghiệp lựa chọn tài nguyên public cloud cho khối lượng công việc sử dụng nhiều tài nguyên hơn nhưng ít nhạy cảm hơn với các mối quan tâm về bảo mật và quy định về quyền private. Ngoài ra, họ có thể sử dụng triển khai cloud riêng để vận hành các tài nguyên của trung tâm dữ liệu tư nhân có thể truy cập qua Internet để có hiệu suất bảo mật vượt trội với chi phí cao hơn.     
Với công nghệ hybrid cloud computing , các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế của cả hệ thống private lẫn public cloud, đạt được sự cân bằng tối ưu giữa chi phí, bảo mật và hiệu suất. Hybrid cloud computing có thể được định nghĩa là: 
Sự kết hợp của các tài nguyên điện toán được sắp xếp và phân phối dưới dạng dịch vụ từ các môi trường public và private cloud qua Internet.

Hybrid IT
Tuy nhiên, các hệ thống phần mềm kế thừa trên công nghệ trung tâm dữ liệu nội bộ không phải lúc nào cũng có thể chuyển sang cloud mà không gặp phải thách thức lớn về kỹ thuật và tài chính. Trong trường hợp như vậy, các doanh nghiệp có thể chạy một hỗn hợp các hệ thống CNTT truyền thống, cùng với một loạt các triển khai cloud computing. Cả hai hệ thống đều được quản lý chung cho:
 • Cung cấp tài nguyên
 • Mở rộng quy mô
 • Giá cả
 • Bảo mật
 • Các khía cạnh liên quan
Hệ thống tài nguyên như vậy được gọi là Hybrid IT và nó xử lý các vấn đề như bảo mật, tuân thủ, sự phụ thuộc lẫn nhau với các hệ thống kế thừa và chi phí di chuyển khối lượng công việc, trong số những vấn đề khác. 
Hybrid IT kết hợp các hương vị kiến trúc public, private, hybrid cloud với các trung tâm dữ liệu nội bộ để cung cấp khối lượng công việc dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ trên các môi trường cơ sở hạ tầng kết hợp.

Hybrid cloud và Hybrid IT: Ưu điểm của từng loại
Hãy cùng khám phá chi tiết những lợi thế có thể so sánh của Hybrid IT và Hybrid Cloud.
Ưu điểm của cơ sở hạ tầng Hybrid IT
 • Các hệ thống kế thừa có thể cùng tồn tại , đặc biệt khi việc hiện đại hóa CNTT kế thừa là một thách thức.  
 • Môi trường CNTT đang phát triển có thể phát triển dần dần thay vì phải áp dụng các dự án cloud migration gây rối trong toàn doanh nghiệp. 
 • Giá trị đồng tiền cao hơn , đặc biệt khi tổng chi phí sở hữu cloud (cloud TCO) có thể cao hơn đáng kể so với các công nghệ trung tâm dữ liệu tại chỗ.
 • Mô hình CNTT an toàn và bảo mật để vận hành khối lượng công việc quan trọng và nhạy cảm tại chỗ. 
Ưu điểm của Hybrid cloud
 • Triển khai theo hướng chính sách, linh hoạt. Khối lượng công việc có thể được di chuyển trên các tài nguyên public và private cloud theo chính sách doanh nghiệp thay đổi về bảo mật, chi phí và các tiêu chí quyết định quan trọng khác. 
 • Việc cân bằng các tùy chọn public và private cloud mang lại cho doanh nghiệp sự cân bằng tối ưu giữa chi phí, bảo mật và hiệu suất. 
 • Đa dạng khối lượng công việc hỗ trợ độ tin cậy cao . Khối lượng công việc nhạy cảm với hiệu suất thời gian hoạt động có thể được chuyển sang tài nguyên private cloud. Các khối lượng công việc ít nhạy cảm hơn có thể tiếp tục chạy trên các triển khai public cloud rẻ hơn.  
Hybrid cloud và CNTT: Hạn chế của từng loại
Cả cơ sở hạ tầng Hybrid IT và môi trường Hybrid cloud đều có những hạn chế của chúng. Một số hạn chế có thể so sánh bao gồm:
Hạn chế của Hybrid IT
 • CNTT kế thừa vẫn tồn tại , cuối cùng rơi vào tình trạng tắc nghẽn hiệu suất phân phối phần mềm.
 • Hybrid IT yêu cầu các nguồn lực bổ sung nội bộ để quản lý bảo mật thông tin , kiểm soát truy cập, sao lưu, cập nhật và cấu hình trên môi trường trung tâm dữ liệu nội bộ.  
 • CNTT truyền thống di chuyển chậm và tốc độ đổi mới tổng thể có thể được xác định bởi hiệu suất và các cải tiến trong phần mềm chạy trên các trung tâm dữ liệu nội bộ không thể di chuyển sang cloud.  
 • Tối ưu hóa hybrid IT để bảo mật và hiệu suất là một thách thức nếu không có nguồn lực và tài năng phù hợp. 
Hạn chế của Hybrid cloud
 • Chi phí quản lý của hybrid cloud cao hơn đáng kể so với môi trường cloud public. Những điều này cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuân theo một mô hình trách nhiệm chung nghiêm ngặt với nhiều nhà cung cấp. 
 • Thiếu kỹ năng cloud có nghĩa là nhiều công ty SMB không thể tận dụng hết các sáng kiến cloud migration của họ. 
 • Các ứng dụng hiện có phải được hiện đại hóa để hoạt động tối ưu trong môi trường hybrid cloud. Điều này có thể yêu cầu đầu tư bổ sung và cập nhật cho các hệ thống phần mềm cũ. 
Suy nghĩ về việc mở rộng sang multi cloud
Trên thực tế, khái niệm Hybrid cloud còn được mở rộng hơn nữa cho nhiều dịch vụ cloud, chạy chung việc triển khai cloud riêng và công khai trên nhiều nhà cung cấp dịch vụ. Các môi trường được quản lý chung và khối lượng công việc có thể chuyển đổi giữa các môi trường dựa trên tài nguyên cần thiết, dịch vụ cung cấp, chức năng và hiệu suất chi phí, trong số các yếu tố chính khác.
Mặc dù tính di động và nhiều tùy chọn được cung cấp với môi trường CNTT đa cloud hoặc hỗn hợp, thách thức đối với CNTT là đảm bảo cách các dịch vụ và tài nguyên cơ sở hạ tầng có thể tương tác giữa các silo hoặc quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau. Do đó, điều quan trọng là phải giải quyết các cân nhắc sau khi lựa chọn giữa Hybrid IT, Hybrid Cloud và các mô hình cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng Hybrid IT khác:  
 • Quản lý quy trình làm việc liền mạch trên các môi trường CNTT là rất quan trọng.  
 • Các vấn đề phụ thuộc lẫn nhau đối với các ứng dụng cũ và thiếu tiêu chuẩn hóa giữa các nhà cung cấp cloud khác nhau có thể gây ra các vấn đề về độ tin cậy và giảm hiệu suất chi phí của các dự án CNTT hoặc hybrid cloud.
 • Chứng minh cho các khoản đầu tư CNTT của doanh nghiệp trong tương lai mà không cần đầu tư quá sớm vào cloud computing. Cloud migration thành công không chỉ cần đăng ký các dịch vụ cloud mới. Nó đòi hỏi sự hiểu biết chính xác về nhu cầu kinh doanh và công nghệ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp; hiện đại hóa các ứng dụng kế thừa; dụng cụ; và tài năng để quản lý tất cả.
 • Khóa nhà cung cấp ngăn chặn việc chuyển đổi giữa các nhà cung cấp cloud một cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ giúp doanh nghiệp dễ dàng đăng ký và di chuyển dữ liệu cũng như khối lượng công việc, đồng thời gây khó khăn và tốn kém cho việc di chuyển tài nguyên sau này. 
 • Shadow IT là một mối đe dọa cho các dự án cloud thành công. Đặc biệt là với môi trường Hybrid-IT, các dịch vụ cloud được đăng ký theo phương thức shadow-IT tương tác với các ứng dụng cũ có thể nhanh chóng dẫn đến các vấn đề về bảo mật và phụ thuộc. 
 • Cần có các biện pháp quản trị và kiểm soát doanh nghiệp chặt chẽ để đảm bảo rằng các thay đổi cấu hình và quản lý cơ sở hạ tầng không gây ra gián đoạn hiệu suất hoặc bảo mật không chính đáng cho các ứng dụng quan trọng chạy trên các hệ thống kế thừa nội bộ.  
Nguồn: https://www.bmc.com/blogs/hybrid-it-vs-hybrid-cloud/
 
Top