Microsoft CyberSecurity

ThomasDao

Microsoft khi phát triển cloud đã rất chú ý tới vấn đề bảo mật, đặc biệt với các ứng dụng phổ biến như O365, OneDrive ... Kiến trúc bảo mật của Microsoft phát triển và ứng dụng được thể hiện qua mô hình dưới đây:

1586658967151.png
 

Đính kèm

Top