Sự kiện Internet Day 2020

cloudFun

Ngày, Thứ
Thứ Tư, 16/12
Năm 2020 được coi là là năm Chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Vào ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số là chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. Với chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng phê duyệt, Việt Nam là một trong những nước tiên phong trên thế giới và đi đầu ở Đông Nam Á có một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số. Đối với mỗi tổ chức, đây cũng được xem là thời điểm "vàng" cho chuyển đổi số và cần phải hành động ngay.

Nắm bắt được bối cảnh trên, Hiệp hội Internet Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam 2020 với các thông tin cụ thể như sau:
1. Chủ đề: Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam
Tiếng Anh:
Digital Transformation in Vietnam: from Aspiration to Reality
2. Thời gian: ngày 16/12/2020
3. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội
4. Thành phần
:
Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Internet, ICT;
Tổng số lượng khách mời: khoảng 800 khách.
5. Nội dung chương trình dự kiến
Hội thảo:

  • 01 Phiên toàn thể (buổi sáng)
  • 03 Phiên chuyên đề (buổi chiều)
Triển lãm:
  • Triển lãm ICT
  • Triển lãm Startups
  • Business matching / Kết nối Kinh doanh: kết nối Startups, SMEs và các Quỹ, Nhà đầu tư.
Thông tin liên hệ:
Chị Nguyễn Thị Tuyết Lê/ SĐT: 0919 886 918/ Email: lentt@via.org.vn
Chị Đặng Quỳnh Chi/ SĐT: 0977 760 394/ Email: chidq@via.org.vn.
 

Đính kèm

Top