TRỰC TIẾP: Cloud Coffee 2 với chủ đề "Serverless and Marchine Learning with Google Cloud”

cloudFun

Google Cloud Function giúp các developers dễ dàng chạy và mở rộng mã nguồn trên cloud và xây dựng các event-driven serverless applications. Cloud AutoML giúp dễ dàng xây dựng các mô hình machine learning tùy chỉnh chất lượng cao mà không cần đòi hỏi chuyên môn quá sâu. Qua Cloud Coffee 2, người tham dự sẽ được chia sẻ cách kết hợp các công nghệ này nhằm xây dựng các ứng dụng machine learning ấn tượng.

Backdrop_Meetup.png

Đúng như tên gọi của sự kiện, Cloud Coffee, người tham dự sẽ cùng nhâm nhi cà phê và nghe 02 chuyên gia “kể chuyện” về công nghệ Cloud, đó là anh Grant Timmerman và anh Đặng Đức Huy. Anh Grant Timmerman là Developer Platform Engineer đang đầu quân cho Google. Anh Grant từng là trưởng nhóm phát triển mã nguồn mở của GSuite APIs.

 
Sửa lần cuối:
Top